የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔዎች

የሚኒስትሮች ም/ቤት ህዳር 14 ቀን 2011 ዓ.ም ባካሄደው 56ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል፡፡ ም/ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው ስለምግብ እና መድሃኒት አስተዳደር በተዘጋጀ ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው፡፡ ደህንነቱ ባልተጠበቀ ምግብ ምክንያት በሕብረተሰቡ ላይ ሊደርስ የሚችለውን የጤና ጉዳት መከላከል እና መቆጣጠር፤ ደህንነቱ፣ ፈዋሽነቱና ጥራቱ ባልተረጋገጠ መድሃኒት እንዲሁም ደህንነቱ እና ውጤታማነቱ ባልተረጋገጠ የህክምና መሳሪያ ምክንያት በሰው ላይ የሚደርስን የጤና ችግር መከላከል እና መቆጣጠር በማስፈለጉ የጤና ሚኒስቴር ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች መ/ቤት አቅርቧል፡፡ ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ማሻሻያዎችን በማከል ተቀብሎ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል፡፡

ም/ቤቱ ቀጥሎ የተወያየው በብሔራዊ የምግብና ሥርዓተ ምግብ ፖሊሲ ላይ ነው፡፡ በኢትዮጵያ የምግብ እጥረትና የሥርዓተ ምግብ መዛባት የረዥም ጊዜ ተግዳሮቶች ሆነው የቆዩ ሲሆን መንስኤዎቹም ስር የሰደደ የምግብ ዋስትና አለመረጋገጥ፣ ዝቅተኛና ከሚጠበቀው በታች የሆነ የእናቶችና የህጻናት ክብካቤና አመጋገብ ስርአት፣ ከፍተኛ የሆነ የግልና
የአካባቢ ንጽህና ጉድለት እና ልማዳዊና ባህላዊ የአመጋገብ ስርአቶች የመሳሰሉት ችግሮችን ለመቅረፍ የጤና ሚኒስቴር ብሔራዊ የምግብና ሥርዓተ ምግብ ፖሊሲ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች መ/ቤት አቅርቧል፡፡ ምክር ቤቱም በቀረበው ፖሊሲ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ማሻሻያዎችን በማከል ፖሊሲው በስራ ላይ እንዲውል ወስኗል፡፡ ሌላው ም/ቤቱ የተወያየው የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. መንግሥት ከተለያዩ አገሮች መንግስታት ጋር የተደረጉትን የአየር አገልግሎት፣ የኢንቨስትመንት ጥበቃ እና የግብርና ዘርፍ ትብብር ስምምነት ለማጽደቅ በቀረቡ ረቂቅ አዋጆች ላይ ነው፡፡ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. መንግሥት እና በእስራኤል፣ በፈረንሳይ፣ በሞሮኮ መንግሥታት መካከል የተደረጉትን የአየር አገልግሎት ስምምነትን
ለማጽደቅ የቀረቡት ረቂቅ አዋጆች እና በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. መንግስት እና በሞሮኮ መንግሥት መካከል የተደረገውን የኢንቨስትመንት ጥበቃ እና የግብርና ዘርፍ ትብብር ስምምነት ለማጽደቅ የቀረቡት ረቂቅ አዋጆች ውይይት ከተደረገባቸው በኋላ ይጸድቁ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ም/ቤት እንዲተላለፉ ም/ቤቱ ወስኗል፡፡

በመጨረሻ ም/ቤቱ የተወያየው ለመቀሌ ውሀ አገልግሎት አቅርቦት ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. እና በቻይና ኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማጽደቅ በቀረበ ረቂቅ አዋጅ ላይ ሲሆን በብድር የተገኘው ገንዘብ በመካከለኛ ጊዜ የሚከፈል፣ የወጪ ጫናው ቀላልና ከአገራችን የብድር አስተዳደር ስትራቴጂ ጋር የሚጣጣም መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት ም/ቤቱ የብድር ስምምነቱን ተቀብሎ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ም/ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል፡፡

ከሰላምታ ጋር